Liên hệ với chúng tôi để đặt hàng nhanh: 0908008119

 CB167

CB167

SKU:CB167
1,250,000₫

Mô tả

Bình sứ trắng lớn, cắm kết hợp Địa lan Nhật, Lan mai Monkara, Lan nhung đỏ, Môn xanh- trắng và Lys hồng

Sản phẩm liên quan

 CB185  CB185
1,250,000₫

CB185

1,250,000₫

 CB184  CB184
1,200,000₫

CB184

1,200,000₫

 CB183  CB183
1,300,000₫

CB183

1,300,000₫

 CB182  CB182
1,050,000₫

CB182

1,050,000₫

 CB181  CB181
1,030,000₫

CB181

1,030,000₫

 CB167